Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement
Ciències de la Salut
Menció/Especialitat
No té mencions, té Itinerari: Esportiva
Any d'inici
2014
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
375 CTS
Idioma d'impartició
Castellà 60%/Català 35%/Anglès 5%
Places
25
Curs acadèmic
2019/2020
Preu ECTS
39.53€
Coordinador/a
Sílvia Solé Cases
Secretaria
Secretaria Acadèmica de Ciències de la Salut salut.secretariacentre@udl.cat