Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

La Unitat de Gestió Acadèmica publica al seu web tota la informació sobre la preinscripció i la matrícula dels estudiants de primer curs i nou accés.

La Unitat de Gestió Acadèmica publica al seu web tota la informació sobre la matrícula dels estudiants d’altres cursos.

Les modificacions s’han de realitzar per Internet, accedint a: http://automat.udl.cat.

No cal sol·licitar dia i hora.

Els dies per fer les modificacions són els següents:

- Dies 17 i 18 de setembre de 2020

- Dies 5 i 6 d’octubre de 2020