Inici del Contingut

Per què estudiar?

Els objectius genèrics del doble Grau en Fisioteràpia i CAFE seran doncs: Formar un professional que sigui capaç d’abordar holísticament tant el procés de recuperació funcional al llarg de la lesió com la reintroducció a l’activitat física i a l’àmbit esportiu, una vegada superat aquest procés.

Perfil de l'ingrés: a més a més, preparar els graduats fomentant la qualitat en la intervenció professional que anirà lligada a l’exercici terapèutic, manteniment i recuperació de la salut de les persones, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques pròpies de la fisioteràpia i les ciències de l'activitat física i l'esport.

Per tant s’assegurarà l’adquisició dels coneixements, destreses i competències professionals, tant comunes com específiques de cada especialitat, i es promourà la integració global d’aquests coneixements, així com la investigació en l’àmbit de les ciències de la Salut.

  • Interès per a l’estudiantat.

L’interès del doble itinerari de grau es justifica en base a l’adquisició d’un major nivell de competitivitat i per tant una major oportunitat d’incorporació al món laboral. Permet ampliar els coneixements i les sortides professionals en el món de l’esport i la salut.

El doble itinerari de grau no suposa cursar el doble de crèdits. El seu pla d’estudis està pensat per reconèixer les assignatures comunes a ambdós graus, que es cursaran de manera única, i les específiques de cada un, que es cursaran de manera independent. A més, l’alumne gaudirà de la compatibilitat horària de les assignatures, de manera que la planificació serà molt més senzilla, i no haurà de fer cap gestió de convalidacions.

Aquesta proposta de simultaneïtat d’estudis exigeix una dedicació a temps complet durant l’etapa formativa i facilitarà als estudiants la possibilitat d’acabar els dos graus en un termini aproximat de cinc anys, depenent de la quantitat de crèdits que escullin per any.

SORTIDES PROFESSIONALS:

Et convertiràs en un professional altament qualificat i complet al servei de l’esport i la salut. Per un costat optaràs a treballar al món de l’esport. Aquest comporta una important activitat econòmica al nostre país, comptant amb nombroses i atractives sortides professionals: professor d’educació física, entrenador, director tècnic, personal trainer, , gestor d’empreses esportives, responsable esportiu en ajuntaments, coordinador de monitors esportius, director d’instal·lacions esportives, preparador físic de clubs, etc.

Per un altre costat optaràs a treballar al món de la salut. Les competències adquirides en fisioteràpia et permetran actuar com fisioterapeuta d’equips esportius, optar a places al sistema nacional de salut,  establir el tu propi negoci, prestar assistència a domicili como fisioterapeuta...