Inici del Contingut

Servei d'Informació i Atenció Universitària

 El Servei d'Informació i Atenció Universitària (SIAU)  és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’e studiantat, la comunitat universitària i la ciutadania en general sobre els temes que afecten a la UdL.

A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada tema, el Servei porta a terme altres funcions que inclouen: la projecció, elaboració de programes i realització d’activitats adreçades a la comunitat universitària i a usuaris particulars o col·lectius externs a la UdL.

ESTUDIANTAT
Borsa de Treball-Portal de Treball
Cessió de bicicletes
Carnet de la UdL
Programa d'acollida de nou estudiantat
Servei de suport psicològic a l'estudiantat
Universitat per a tothom (UdL i discapacitat)
Enllaços d'interès

 

BEQUES I AJUTS
Ajuts per a estudiants amb necessitats especials
Beques de col·laboració de la UdL
Beques d'introducció a la recerca
Ajuts de viatge

 

PERFILS

ALUMNES
FUTURS ALUMNES

ESPAI CENTRES DE SECUNDÀRIA (Activitats d'Informació i Orientació)

 

LA UdL
Estudis de la UdL 
Ubicació dels campus 
Allotjament
Transport
Údels. Botiga de la UdL