Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Guies Docents 2014-2015

Planificació docent del curs 2014-2015:

PRIMER CURS    
Primer quadrimestre   
codi  assignatura tipus crèdits Cursada a

102700

Estructura del cos humà 1

FB

9

Fisioteràpia

102709 Fonaments en Fisioteràpia 1 OB 6 Fisioteràpia
 800002 Psicologia de l'activitat física i l'esport  T  6  CAFE
 800003 Manifestacions bàsiques de la motricitat  B  6  CAFE
 800004 Esports individuals i d'adversari 1  B  6  CAFE
800005 Anàlisi de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic B 6 CAFE
total ECTS 1r. quadrimestre   39  

 

Segon quadrimestre   
codi assignatura tipus crèdits Cursada a
800007 Pedagogia i principis didàctics de l'AFE T 6 CAFE
800008 Esports col·lectius 1 B 6 CAFE
800010 Expressió corporal i dansa B  6  CAFE
102701 Estructura del cos humà 2  FB  6  Fisioteràpia
102710 Fonaments en fisioteràpia 2 OB  6  Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 2                                                              OB 6 Fisioteràpia
total ECTS 2n. quadrimestre   36