Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Guies Docents 2016-2017

Planificació docent del curs 2016-2017:

PRIMER CURS    
Primer quadrimestre   
codi  assignatura  tipus ECTS Cursada a

102700

Estructura del cos humà 1

GUIA DOCENT

FB

9

Fisioteràpia

102709 Fonaments en Fisioteràpia 1  GUIA DOCENT OB 6 Fisioteràpia
 800002 Psicologia de l'activitat física i l'esport Guia  T  6  CAFE
 800003 Manifestacions bàsiques de la motricitat Guia  B  6  CAFE
 800004 Esports individuals i d'adversari 1 Guia  B  6  CAFE
800005 Anàlisi de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic Guia B 6 CAFE
total ECTS 1r. quadrimestre   39  

 

Segon quadrimestre   
codi assignatura  tipus ECTS Cursada a
800007 Pedagogia i principis didàctics de l'AFE Guia T 6 CAFE
800008 Esports col·lectius 1  Guia B 6 CAFE
800010 Expressió corporal i dansa Guia B  6  CAFE
102701 Estructura del cos humà 2 GUIA DOCENT  FB  6  Fisioteràpia
102710 Fonaments en Fisioteràpia 2 GUIA DOCENT OB  6  Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 2                                                              GUIA DOCENT OB 6 Fisioteràpia
total ECTS 2n. quadrimestre   36  

SEGON CURS    
Tercer quadrimestre   
codi  assignatura  tipus ECTS Cursada a
800011 Fisiologia de l'exercici II Guia T 6 CAFE
800013 Aprenentatge i desenvolupament motor Guia T 6 CAFE
 800014 Esports individuals i d'adversari 2 Guia  B  6  CAFE
 800017 Sociologia i història de l'activitat física i l'esport Guia  T  6  CAFE
 102706 Fisiopatologia 1 GUIA DOCENT FB  6  Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 1 GUIA DOCENT OB 6 Fisioteràpia
102713 Procediments generals en Fisioteràpia 1 GUIA DOCENT OB 6 Fisioteràpia
total ECTS 3r. quadrimestre   42  

 

Quart quadrimestre   
codi assignatura  tipus ECTS Cursada a
800006 Fisiologia de l'exercici 1 Guia T 6 CAFE
800009 Teoria i pràctica del joc motor  Guia B 6 CAFE
800012 Teoria de l'entrenament 1 Guia B  6  CAFE
800016 Biomecànica de l'activitat física i l'esport Guia  T  6 CAFE
800018 Esports col·lectius 2  Guia B  6  CAFE
800020 Programació de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport                               Guia T 6 CAFE
total ECTS 4r. quadrimestre   36  

C

TERCER CURS    
Cinquè quadrimestre   
codi  assignatura  tipus ECTS Cursada a
800027 Ampliació d'esports col·lectius  Guia OB 6 CAFE
800024 Principis i bases de l'ensenyament de l'AF i l'esport adaptat  Guia OB 6 CAFE
800025 Legislació i organització de l'esport  Guia OB  6  CAFE
800033 Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'activitat física  Guia  OB  6  CAFE
800034 Ampliació d'esports emergents Guia OB  6 CAFE
800035 Esports i recreació  Guia OB 6 CAFE
total ECTS 5è. quadrimestre   36  

 

Sisè quadrimestre   
codi assignatura  tipus ECTS Cursada a
800019 Activitats en el medi natural Guia B 6 CAFE
800022 Teoria de l'entrenament 2 Guia B 6 CAFE
800023 Ampliació d'esports individuals i d'adversari Guia B  6  CAFE
102707 Fisiopatologia 2 GUIA DOCENT FB  6 Fisioteràpia
102714 Procediments generals en fisioteràpia 2  GUIA DOCENT ob  6  Fisioteràpia
102716 Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia GUIA DOCENT ob 6 Fisioteràpia
102742 Pràctiques clíniques 2 GUIA DOCENT PE 6 Fisioteràpia
total ECTS 6è. quadrimestre   42  

 


SE
Quart quadrimestre