Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Recursos per a l'aprenentatge

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa NÈSTOR: L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat).

 • Adquisicions.
 • Formació d’usuaris.
 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
 • Préstec.
 • Obtenció de documents (SOD).
 • Informació bibliogràfica.
 • Fullets informatius.
 • RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

Biblioteca digital. La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:

 • Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
 • Llibres electrònics.
 • Cercador de revistes electròniques.
 • Diccionaris electrònics.
 • Enciclopèdies electròniques.
 • Bases de dades.
 • Tesis doctorals.
 • Guies temàtiques
 • Biblioteques virtuals.
 • Premsa.
 • Diaris oficials.
 • Dipòsits de documents digitals.

Sales d'estudi.La sala d'estudis principal està situada en l'edifici de la Facultat de Medicina (antiga biblioteca). També es disposa d'aules d'estudis o seminaris amb conexió a la red Wifi i endolls pels ordinadors portàtils del usuaris.

Sales d’informàtica a disposició dels usuaris:

Ubicades al soterrati de la Facultat d'Infermeria hi han 3 sales. El sistema operatiu que s'utilitza es  Linuyx /Windows XP

Servei de copisteria. Està situat a la plata -1 de l’Edifici de la Facultat de Medicina. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.
 • La Facultat d'Infermeria forma part del Campus de Ciències de la Salut i està en l'avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 de Lleida, està ubicada dins del recinte de l’Hospital de Santa Maria; també és pot accedir pel carrer Montserrat Roig 2, 25198 de Lleida.Es un edifici de recent construcció de 4 plantes, on hi ha a més a més de les aules, seminaris i 2 aules de demostració (laboratori d'habilitats), per a pràctiques clíniques simulades, el Consell de l’Estudiantat, el Departament d’Infermeria i la Consergeria. També estan ubicades: la Biblioteca “Jaume d’Agramunt” i les aules d’informàtica de Ciències de la Salut.
 En el mateix recinte, també està ubicada la Facultat de Medicina; en aquest edifici disposem de dependències complementàries del Centre d’ús comú per ambdues Facultats, com:
- L'àrea de Gestió Acadèmica (negociat d'alumnes de alumnos)
- Àrea Econòmica
- Aula Magna
- Aules
- Sala d'estudis
- Seminaris
- Servei de repografia
- Punt d'informació del Campus
- Dependèncias del Decanat de la Facultat (entresol)
- Coordinació
- Sala de Juntes de la Facultat (E-06)

Al 3r. pis de la Facultat de Medicina s'ha incorporat una aula especial on els alumnes del Grau en Fisioteràpia realitzen les pràctiques simulades.

  L’experiència clínica de l’estudiantat d’infermeria i de fisioteràpia està garantida per la realització de pràctiques en els serveis de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, situat dins del campus en el qual el nostre Centre compta amb una Unitat Docent de suport per a les pràctiques clíniques. En aquesta Unitat Docent s’hi troba, a més de les aules, la sala d’usuaris d’i nformàtica, el Laboratori d’Habilitats,  despatxos del professorat del Departament d’Infermeria; així com la Unitat de Recerca Biomèdica i una cafeteria. Les pràctiques es realitzen també a l’Hospital Santa Maria, als centres d’Atenció Primària de Salut de diferents localitats de la província, i també en centres sociosanitaris i clíniques privades.
 
Totes les aules d'informàtica estan dotades d’instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció. Aquestes aules tenen, en determinades hores, personal de suport a l'alumnat (becaris).

La majoria d’aules tenen: ordinador fix, megafonia, instal·lació de so amb amplificador i altaveus, instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció.

A totes les aules hi ha punts de connexió a la xarxa informàtica de la UdL, a més de la connexió Wifi, que es pot utilitzar en tots els espais comuns i a les aules d'informàtica.
 
 • L'INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FISICA DE CATALUNYA-Lleida situat al complex de la Caparrella —no gaire lluny de la ciutat—, és un centre adscrit a la UdL. Disposa de totes les instal·lacions idònies per dur a terme el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, així com els màsters universitaris que s’hi desenvolupen. Quant a les instal·lacions esportives, té piscina coberta climatitzada, pavelló poliesportiu, tatami, sala d'exposicions, sala de condicionament físic, sala de musculació, camp de rugbi, zones de llançament, zona de salts i rocòdrom. Aquests espais es distribueixen en una superfície d'uns 30.000 m2. El centre ofereix als seus estudiants la possibilitat d’acollir-se a programes de mobilitat i fer pràctiques externes.

Espais per impartir classes

Disposa en un mateix edifici d'un total de set aules i quatre seminaris per a la impartició de la docència.

Les instal·lacions esportives de l'INEFC-Centre de Lleida compta amb unes instal·lacions esportives perfectament adequades per a la impartició dels estudis de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Aquestes instal·lacions compten amb un manteniment continu, aspecte que permet que es trobin sempre en perfectes condicions per a la pràctica esportiva.

Exteriors:

 -  Un camp de gespa natural: s'utilitza majoritàriament per a la pràctica del rugby i futbol. La superficie total d'aquest espai és de 9.112,50 metres quadrats.

-   Atletisme:

* Recta amb 6 carrers amb unes dimensions de 130 metres de llarg x 7,5 metres d'ample. Superficie total de 975 metres quadrats.

* Zona de salts de llargada. Dimensions de 77,5 metres de llarg per 0,5 metres d'ample. Superficie total de 193,75 metres quadrats.

* Zona de salts d'alçada. Dimensions de 40 metres per 17,5 metres. Superficie total de 700 metres quadrats.

* Zona de llançaments. Aquesta zona té una superficie total de 4.871 metres quadrats.

- Una pista de gespa artificial, les dimensions de la qual permeten disposar de dos camps de futbol sala. Les dimensions totals de la pista són de 52,20 metres per 46,50 metres amb una superficie total de 2.427,30 metres quadrats. Cadascun dels camps interiors té unes dimensions de 40 metres de llarg per 20 metres d'ample. 

- Un camp de sorra (volei platja). Superficie total de 1.225 metres quadrats.

- Una pista poliesportiva descoberta. Dimensions: 45 metres de llarg per 21,25 metros d'ample. Superficie total: 956,25 metres quadrats.

 Interiors:

-   Un pavelló esportiu cobert. Superficie: 2.989,61 m. quadrats.

Format per sis mòduls: cinc per a la pràctica de diversos esports i un per a la pràctica de gimnàstica.

Disposa de dues aules per a la impartició de classes teòriques. Aula A: 42,85 metres quadrats i Aula B: 43,13 metres quadrats.

-   Recinte piscines: disposa d'una piscina gran climatitzada de vuit carrers i amb unes mesures de 25,02 m x 16,67 m i d'una piscina petita climatitzada de 12,50 m. x 6,00 m.

-   Rocòdrom

-   Sala d'Halterofília. Superficie: 120,45 metres quadrats.

-   Sala de Musculació. Superficie: 44,29 metres quadrats.

-   Tatami. Superfície: 333,29 metres quadrats.

-   Sala d'expressió. Superficie: 248,09 metres quadrats.

-   Sala de fitness. Superficie: 129,87 metres quadrats.

-   La Sala de fitness es troba equipada amb les màquines següents: Multipower M-721, Roll cames M-727, Twist de peu i assegut M-793, Tren de Politges M-789, Easy Dorsal M-788, Premsa Cames Horitzontal M-787, Màquina Electrònica, Press horitzontal braços, Abducció/adducció Cames M-783, Rampica Tecnogim, Rem Tecnogim, Fitvibe Medical, Jaca M-786. 

 Laboratoris i Centres d'Investigació

 - Quatre laboratoris per donar suport a la investigació i a la docència, en els quals participen professors del centre, especialistes externs i alumnat.   

- Tres centres d'Investigació amb especialistes per debatre i treballar temàtiques científiques concretes. La seva utilitat recau en donar suport a la investigació i en alguns casos a la docència

- Internet

- Web de l'INEFC

- Plataforma MOODLE (Campus virtual)

- Intranet

- Correu elecrònic

- Plataforma per a la gestió acadèmica

- Aula d'Informàtica