Inici del Contingut

Informació general

 A banda de les activitats i sortides pròpies de cada assignatura, a partir del 3r curs  d’aquesta doble titulació l’alumne tindrà l’oportunitat de realitzar pràctiques externes, on ficarà en pràctica real els coneixements assolits a la universitat. D’aquesta manera es cursaran fins a 48 ECTS de pràctiques externes a centres de salut, hospitals, centres especialitzats de fisioteràpia, així com centres i clubs esportius, on podran reforçar les competències pròpies de les dues titulacions. Si l’alumne està interessat en fer pràctiques en alguna institució concreta, sempre que ho comuniqui en el plaç establert, els coordinadors de pràctiques es ficaran en contacte i intentaran signar un conveni amb aquella empresa per a que pugui dur a terme les seves pràctiques.

A més a més, les assignatures de Pràcticum aniran lligades a la realització d’Aules d’Habilitats, que consisteixen en un tipus de formació eminentment pràctica que es realitzarà a l’escola amb grups petits d’alumnes. La temàtica de les Aules d’Habilitats es marca en base al nivell de coneixements de l’alumne i al curs que realitzi, anirà amb una progressió tècnica i de complexitat de manera que a l’últim curs les tècniques seran molt més especialitzades.

Tant per a les pràctiques externes com per a les Aules d’Habilitats existeix una normativa pròpia que l’alumne ha de conèixer.

 Cal afegir que tots els estudiants disposen d’una assegurança d’accidents (inclosa en el preu de la matrícula) i de la que podran disposar durant el curs acadèmic, incloent qualsevol accident a les pràctiques externes.

- Programació d'aules