Inici del Contingut

Matrícula i càrrega docent

La matrícula de qualsevol assignatura del pràcticum s'ha de fer juntament amb les assignatures del curs corresponent.

La càrrega docent es distribuirà de la següent manera:

 

3r curs

2n semestre

102742

Pràctiques clíniques 2

6 ECTS

TOTAL 48 ECTS

4t curs

1r semestre

102743

Pràctiques clíniques 3

6 ECTS

2n semestre

102744

Pràctiques clíniques 4

6 ECTS

5é curs

1r semestre

102745

Pràctiques clíniques 5

6 ECTS

102746

Pràctiques clíniques 6

12 ECTS

2n semestre

102747

Pràctiques clíniques 7

12 ECTS