Top of the page
Start od the content

Master in Physical Activity and Sports Sciences + in Physiotherapy    

Aquest doble grau permet cursar de manera simultània els estudis del Grau en Fisioteràpia i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) que són impartits a la Universitat de Lleida per la Facultat d’Infermeria i l’INEFC-Lleida respectivament. Pel seu disseny, té l’avantatge d’oferir dos titulacions oficials independents, compatibles en els seus estudis, on l’alumne podrà adquirir els coneixements i competències de dos especialitats íntimament relacionades a l’àmbit laboral. Es tracta d’un doble itinerari formatiu on es cursaran una sèrie de matèries clau de cada Grau amb una càrrega global de 375 ECTS.

D’aquesta manera es pot obtenir en un període de 5 anys  el Grau en Fisioteràpia i el Grau en CAFE