Start od the content

Enrolment and workload

La matrícula de qualsevol assignatura del pràcticum s'ha de fer juntament amb les assignatures del curs corresponent.

La càrrega docent es distribuirà de la següent manera:

 

3r curs

2n semestre

102742

Pràctiques clíniques 2

6 ECTS

TOTAL 48 ECTS

4t curs

1r semestre

102743

Pràctiques clíniques 3

6 ECTS

2n semestre

102744

Pràctiques clíniques 4

6 ECTS

5é curs

1r semestre

102745

Pràctiques clíniques 5

6 ECTS

102746

Pràctiques clíniques 6

12 ECTS

2n semestre

102747

Pràctiques clíniques 7

12 ECTS